V-drill - nurkowanie techniczne | Nurkomania (2024)

V-drill - nurkowanie techniczne | Nurkomania (1)

Kurs Enriched Air Diver »

V-drill - nurkowanie techniczne | Nurkomania (2)

Kurs specjalista sprzętowy »

V-drill - nurkowanie techniczne | Nurkomania (3)

Kurs podstawowy OWD »

Jak zapisać się na kurs nurkowania!

Kursy nurkowania prowadzimy w Krakowie. Zależy ci na szybkim terminie - skontaktuj się z instruktorem
Tel.: (+48) 501 627 846. lub e-mail. Zawsze możesz zadzwonić i zapytać. Preferujemy kontakt telefoniczny. Więcej.

nurkowanie techniczne

V-drill procedura czy ćwiczenie?

V-drill (valve - zawór) - to ćwiczenie przygotowujące do prawidłowej reakcji na sytuację awaryjną- niekontrolowanego wypływu gazu z butli, automatu, BCD czy węża. W zasadzie, skąd wypływa gaz nie ma znaczenia, ważne, że tylko zakręcając zawór w butli jesteś w stanie ten wypływ zatrzymać. Pewnie domyślasz się już na czym polega v-driil? Tak, zgadłeś ...! Ćwiczenie polega na nauce zakręceniu i odkręceniu zaworów na zestawie butlowym, zakręcamy i odkręcamy wszystkich zaworów w pewnej określonej kolejności.Ćwiczenie wykonuje jest przeważnie na czas.

Z opisem v-drilla mam pewien problem. Wiele osób traktuje v-drill, jakoprocedurę, podobnie jak ma się to przy s-drillu, tak jednak nie jest.S-drill podaje procedurę postępowania krok po kroku, procedura postępowaniajest identyczna zarówno w czasie ćwiczeń jak i w razie realnej sytuacjiawaryjnej.

V-drill jest tylko ćwiczeniem (drogą do celu) mającym nauczyć nurkatechnicznego, radzenia sobie w sytuacji awaryjnej - niekontrolowanego wypływugazu z butli. Awaria może nastąpić w wielu miejscach: na manifoldzie, napierwszym jak i drugim stopniu automatu, na manometrze, na wężach średniegociśnienia czy na inflatorze (ten temat postaram się jeszcze rozwinąć - wielunurków nie zdaje sobie sprawy co może zawieść i co było tego przyczyną).Niezależnie od miejsca, gdzie wystąpił problem, głównym zadaniem nurkajest, jeżeli to możliwe (bo może nie być możliwe), zatrzymać wypływ gazu z butli, możliwie w jak najkrótszymczasie. To jest najważniejszy priorytet, po za zakręceniemwłaściwego zaworu i utrzymaniem głębokości. Oczywiście jeżeliw trakcie rzeczywistego v-drilla dojdzie do sytuacji "brakupowietrza" to nasz priorytet się zmieni, ale będzie to już innaprocedura - s-drill (sytuacja możliwa w zasadzie tylko w czasie ćwiczeniav-drilla, bo tylko wtedy zakręcamy wszystkie zawory).

Mam nadzieję że dwie kwestie stały się już jasne :

 1. Głównym zadaniem jest, możliwie jak najszybciej zatrzymać wypływ gazu z butli. Możemy to osiągnąć zakręcając jeden z trzech zaworów znajdujących się na manifoldzie (czasami czterech). O manifoldzie, już pisałem, więc zainteresowanych tym tematem szerzej odsyłam na stronę manifold.
 2. Nie ma jednej idealnej procedury, ponieważ być nie może, ilość możliwych scenariuszy awarii sprzętu jest zbyt duża. Choć ilość rozwiązań sprowadza się do trzech przypadków.

Co z tego wynika - w rzeczywistej sytuacji wypływu gazu zakręcamy tylkozawór odpowiedzialny za ucieczkę gazu, a nie wszystkie - np: jeżeli awariiulegnie automat podstawowy zakręcamy zawór prawy, kiedy awarii ulegnie automatzapasowy lub manometr zawór lewy, kiedy wyciek gazu jest z tyłu i nie widzimyco się stało, zakręcamy zawór separujący i po określeniu na której butlimamy problem zakręcamy zawór mogący powstrzymać ucieczkę gazu czyli prawyalbo lewy. Nie wykonujemy więc pełnego szkoleniowego v-drilla".

V-drill jest więc tylko ćwiczeniem, typowo szkoleniowym, którego zadaniemjest przygotować nurko do realnej sytuacji, w czasie której jego działanie będzieinne - niezgodne z wyuczoną procedurą, nurek będzie musiał sam wybrać drogędziałania, prowadzącą w najkrótszym czasie do celu - zatrzymanianiekontrolowanego wycieku gazu. Właśnie z tego powodu musimy rozumieć czymjest v-drill. Niezależnie od tego jak dana procedura będzie wyglądała, bo worganizacjach nurkowych (PADI, IANTD, TDI, GUE) występują różne procedury, celjest jeden, poradzić sobie w rzeczywistej sytuacji awaryjnej. Czynnikiem determinującymsposób działania jest czas. Co ciekawe, nie wszystkie organizacjenurkowe traktują czas, tak priorytetowo.

Nietrudno wyobrazić sobie, jak szybko tracimy gaz na głębokości 50m, mamygo "sześć razy mniej", więc każdy długotrwały wyciek jestbardzo groźny. Oczywiście na głębokości 100m, sytuacja jest jeszczeniebezpieczniejsza. Nie ma tu miejsca na celebrowanie czynności, to nie możetrwać minuty, to musi trwać sekundy. Jeżeli w realnej sytuacji czas jestważny, czas również musi być ważny w czasie ćwiczenia szkoleniowegov-drilla. To ćwiczenie, niezależnie jak jest uczone, musi być robione naczas. Nie ma znaczenia, że ktoś to robi ładnie ale przez 5minut, to ma byćzrobione szybko i skutecznie. Oczywiście lepiej jest, jeżeli ktoś zrobiszybko i ładnie, niż tylko szybko, ale opcja wolno i ładnie w ogóle niewchodzi w grę - to jest dyskwalifikacja - na 100m głębokości jest to pewniewyrok śmierci.

Tak wiele już napisałem a do samej procedury jeszcze nie doszedłem. Więczanim przedstawięprocedurę jeszcze jedna uwaga: procedura dotyczy nurka o technicznej konfiguracji sprzętowej, posiadającego twinset z manifoldem separującym,podstawowym automat na prawej butli, zapasowy automat na butli lewej (pełnyopis na stronie konfiguracjaHogarthian).

Przedstawiona procedura pochodzi z materiałów kursu DSAT Tec Deep Diver (to znaczy nie dosłownie, jest to bardziej, moja transkrypcja tego co zrozumiałem po przeczytaniu podręcznika i zaliczeniu kursu).

V-drill - nurkowanie techniczne | Nurkomania (4)

Ćwiczenia v-drill zaczynamy od pokazania znaku "robię v-drill"(znak umowny, najczęściej kręcimy dłońmi za głową, jak byśmy zakręcał dwa zaworyjednocześnie). Znak to w zasadzie sprawa organizacyjna związana zbezpieczeństwem ćwiczącego a nie z samym ćwiczeniem, w realnej sytuacji tegopunktu nie ma, więc aby nie zaciemniać ćwiczenia znak na ćwiczenie usunąłemz ćwiczenia (jeszcze raz podkreślam - ćwiczenia a nie procedury).

 1. Zakręć separator do końca (dzięki temu rozdzielasz butle, teraz gaz ucieka tylko z jednej)
 2. Zakręć prawy zawór
  • Oddychaj do końca z automatu podstawowego
  • Przejdź na automat zapasowy (bo nie masz innego wyjścia)
 3. Odkręć prawy zawór (bo jak zakręcisz za chwilę lewy zawór to zostaniesz bez gazu)
 4. Zakręć lewy zawór
  • Oddychaj do końca z automatu zapasowego
  • Przejdź na automat podstawowy (bo nie masz innego wyjścia)
 5. Odkręć lewy zawór (bo zawory w czasie nurkowania powinny być otwarte)
 6. Odkręć separator (bo zawory w czasie nurkowania powinny być otwarte)
V-drill - nurkowanie techniczne | Nurkomania (5)
V-drill - nurkowanie techniczne | Nurkomania (6)

Chyba gładko poszło. Teraz dodatkowe uwagi:

 1. Zawory powinny być zawsze w pozycjach skrajnych - dzięki temu można nimi kręcić tylko w jedną stronę i trudniej o pomyłkę. Nie ma niepewności czy zawór jest otwarty, bo albo jest otwarty albo jest zamknięty, stany pośrednie nie występują.
 2. Nie wykonuj czynności bez sensu typu: wpinam podstawowy automat w D-ring - po co? Czemu ma to służyć? Ja powiem szczerze - nie wiem. Chyba że ma być ładnie - ale jak pisałem wcześniej to nie o to chodzi. Oczywiście wpięcie jest niezbędne, ale dopiero po rzeczywistym v-drillu, kiedy z automatu już nie będziemy korzystali. Jak sobie przez chwilę powisi, nic się nie stanie. Przy innych ćwiczeniach np: zmianie gazu (NO TOX) oczywiście wpinamy.
 3. Ćwiczenie należy opanować w stopniu mistrzowskim - wykonujemy je szybko, bez problemu i prawie automatycznie. Kiedy zaczynamy naukę, robimy to klęcząc na dnie, bez limitu czasowego, następnie staramy się wykonać je w toni wisząc w pozycji poziomej utrzymując stałą głębokości. Potem dochodzi ograniczenie czasowe. Wymogiem zaliczeniowym na kursie DSAT Tec Deep Diver jest wykonanie v-drilla w toni w czasie 60' i na dnie w czasie 45'. Myślę, że nie ma sensu tłumaczyć kolejny raz dlaczego czas jest ważny.
 4. Prawidłowe wykonanie ćwiczenia może wymagać zmiany ustawienia obejm na twinsecie. Generalnie obniżenie obejm powoduje, podniesienie zaworów do góry, dzięki czemu łatwiej do nich sięgnąć. Jednak nadmierne "podniesienie zaworów" prowadzi do dwóch niekorzystnych sytuacji:
  • przesuwamy środek ciężkości bardziej do przodu - zmienia się trym nurka - występuje tendencja do "lecenia na twarz", tendencja ze wszech miar niekorzystna.
  • nie można odchylić głowy do tyłu, ogranicza nas manifold albo pierwsze stopnie automatów oddechowych.
 5. Inne metody pomagające dosięgnąć do zaworów. Jeżeli operacje z obejmami nie dają zamierzonych efektów możemy pomóc sobie:
  • luzując pas brzuszny - możemy wtedy drugą ręką podnieć butle do góry lub jeżeli będziemy w pozycji poziomej, butle same przesuną się w kierunku głowy
  • przyjmując poziomą sylwetkę - w tej pozycji wiele osób wykonuje ćwiczenie bez problemy, w pozycji pionowej, kiedy butle opadną w dół, nie dosięgają do zaworów.
  • dopychamy rękę która sięga do zaworu drugą ręką.

  Jednak wszystkie te sposoby to tylko maskowanie problemu, ale czasem nie da się inaczej.

 6. Sprawdź ciśnienie. Mimo, że w przedstawionej procedurze o sprawdzeniuciśnienia nie ma mowy, w rzeczywistym ćwiczeniu manometr może być bardzopomocny a sprawdzenie ciśnienia po zlikwidowaniu niekontrolowanego wypływugazu jest po prostu obowiązkowe. Patrzymy na manometr nie z ciekawościa zdrowego rozsądku - musimy określić czy gaz, który pozostał pozwolina bezpieczne wynurzenie. Innym powodem, dla którego manometru nie ma wprocedurze jest fakt, że w sytuacji zakręcenia lewego zaworu manometr będziewskazywał "zero", nie dowiemy się jakie mamy ciśnienie w butli,możemy je tylko oszacować na podstawie wcześniej zapamiętanej wartościi czasu jaki upłynął od ostatniej kontroli.
 7. Manometr może pomóc w określeniu, który zawór należy zakręcić.Nie zawsze jest jasne co się stało, jeżeli wyciek mamy na plecachdiagnoza może nie być prosta. W takim wypadku najpierw sięgamy doseparatora na manifoldzie i go zakręcamy. Rozdzielenie butli powoduje,ucieczkę gazu już tylko z jednej butli. Rzut oka na manometr sprawi żeokreślenie, który zawór zakręcić stanie się bardzo proste. Jeżeliwartość ciśnienie na manometrze spada, gaz ucieka z butli lewej i zakręcamyzawór lewy, kiedy wartość ciśnienia utrzymuje się, gaz ucieka z butliprawej i zakręcamy prawy zawór. Możemy postąpić również inaczej, pozakręceniu separatora zakręcić losowo jeden z zaworów, mamy 50% szansy,że dobrze trafimy, jeżeli nie, musimy odkręcić zakręcony zawór i zakręcićten drugi, możemy to robić jednocześnie aby skrócić czas do minimum.
 8. Czy sprawdzamy by-passem działanie automat po odkręceniu zaworu?Możemy, ale nie jest to konieczne (sprawdzenie może powodować,wzrost komfortu psychicznego u nurka, który uczy się v-drilla, więc nie należytego zabraniać) . Ja nie sprawdzam, nie widzę takiej potrzeby, mam 100%pewności, że zawór odkręciłem. Zakładając nawet, że popełniłem błąd,jego naprawienie zajmie 3-5s, nie ma więc problemy. Jeżeli tak nie jestnie umiesz v-drilla i musisz jeszcze sporo poćwiczyć.
 9. Recepta na sukces - ćwicz, ćwicz i jeszcze raz ćwicz. Powtarzajćwiczenie jak często możesz i zawsze, kiedy zmieniłeś twinset lubkonfigurację sprzętową (inny ocieplacz, inny skafander, zmieniłeśustawienia uprzęży). Mówią, trening czyni mistrza - czy ty jesteśmistrzem w v- drillu? Jeżeli nie, to warto w trakcie każdego nurkowaniasięgnąć do zaworów, nie musisz od razu wykonywać pełnego v-drilla,wystarczy jak sięgniesz do zaworu i wykonasz jeden obrót (przeciętniepotrzeba od 3-4 obrotów do pełnego zamknięcia/otwarcia). Chodzi o ćwiczeniepamięci mięśniowej, aby być gotowym na ten jeden, jedyny raz, który obynigdy się nie zdarzył. Ćwicząc samemu myśl, co robisz, nie musisz śpieszyćsię, nikt cię nie ocenia, teraz to twoja ocena jest najważniejsza, asiebie nie oszukasz. Jest źle - ćwicz dalej, jest dobrze - również ćwicz.
 10. Zawory wymagają smarowania - nie zapominaj o tym. Zawory powinnyzakręcać się i odkręcać lekko, jeżeli tak nie jest, należy oddać jedo serwisu podobnie jak automat oddechowy. Oczywiście do serwisu oddajemycały twinset. Naprawa zaworów wiąże się z wypuszczeniem gazu z butli iwykręceniem zaworów, warto więc przy tej okazji dokonać wizualnejinspekcji butli od środka. Jeżeli w butli jest woda i olej należy je wylaći oczyścić butlę. Zmieńmy również firmę w której, napełniamy butle,bo ta z której korzystaliśmy ma sprężarkę w bardzo złym stanietechnicznym.

Teraz pozostaje wyjaśnić co może spowodować niekontrolowany wypływ gazu i jak można takim wyparką zapobiegać. Myślę, że najwięcej wypadków występuje z powodu stosowania wszelkiego rodzaju przełączek kątowych na wężach średniego ciśnienia.

Wiem, że temat jest szeroko dyskutowany. Jeżeli powyższy opis podoba się/nie podoba się, pragniesz coś dodać, lub zwrócić uwagę na nieścisłości napisz do mnie, e-mail w stopce. Pozdrawiam Martin.

V-drill - nurkowanie techniczne | Nurkomania (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 6006

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.